Affiliation Position Name
NTHU
Bachelor at Applied Wei-Sheng Huang
NTHU
Bachelor at Applied Kai-Wen Huang
FCU
Ph.D. student
Chi-Yi Yang
FCU
Assistant Professor Kai-Cheng Wang
NSYSU
Assistant Professor Chih-Sheng Chuang
NKNU Associate Professor Wei-Shih Du
NTU
Professor Wei-Chung Wang
Institute of Mathematics Academia sinica Research Fellow Tzuu-Shuh Chiang
PCCU Assistant Professor Ping-Ying Tsai
NCKU
Professor Zhu Xia
CYCU Instructor Kai-Hui Chen
AU
Associate Professor Ma-Liang Tsai
NCTU Professor Hung-Lin Fu
NCYU M.S. student Chih-Hsiung Yang
NQU
Assistant Professor Wei-Chuan Wang
NCKU Associate Professor Chern-Shuh Wang
CCU
Ph.D. student Ming-Tsung Chang
NUK
Professor Hsin-Hung Shih
NCCU
Associate Professor Lung-Chi Chen
NTHU
Professor Shin-Hwa Wang
NCU
Professor Chin-Cheng Lin
Datong Elementary School Teacher  Jung-Huang Yen
NKNU Professor Ing-Jer Lin
NUTN Associate Professor Hsin-Min Sun
NTHU
Postdoctoral Research Fellow Shao-Yuan Huang
NTHU
Postdoctoral Research Fellow Yu-Hao Liang
Institute of Mathematics Academia sinica Research Fellow Chii-Ruey Hwang
CMU
Professor Yen Cherng Lin
NCYU
M.S. student Chia-Hsun Chang
Institute of Mathematics Academia sinica
Assistant Research Fellow Chin-Yu Hsiao
Institute of Mathematics Academia sinica Research Fellow Jhih-Hao Li
NCKU
Associate Professor Wan-Keng Cheong
NUK
Professor Tsung-Fang Wu
NSYSU
Professor Hong-Kun Xu
NTHU
Bachelor at Applied Jia-Jin Yang
NTHU Professor Sze-Bi Hsu
NUK
Assistant Professor Ying-Chieh Lin
TKU
Professor Chin-Mei Fu
NTNU
Professor Sen-Peng Eu
Institute of Mathematics Academia sinica
Postdoctoral Research Fellow Tse-Chung Yang
CGU Assistant Professor Feng-Bin Wang
NTNU M.S. student Wei-Liang Sun
CHU Associate Professor Shih-Chung Chiang

NUK

M.S. student

Yixin Zheng

NCKU

Ph.D. student

Yixin Liang

NCKU

Ph.D. student

Yu Ching Hung

 

Ph.D

Yuk-chang  Leun

NTHU

Associate Professor

Chieh-Yu Chang

NCKU

Associate Professor

Yung-Fu  Fang

NCKU

Assistant Professor

 Chih-Chung Liu

CCU

Associate Professor

Min-Hsiung Lin

NKNU

Assistant Professor

Kung-Chien Wu

NTHU

Ph.D. student

Yu Song Song

Ph.D. student

Jun Wei Li

NDHU

Professor

Kun-Chuan Wang

NCKU

Ph.D. student

Shi Cheng Kang

NCKU

Ph.D. student

Rong Xuan Li

NCCU Associate Professor TZENG, JENG-NAN
AAROC Associate Professor CHEN,YI-CHOU
NTHU Ph.D. student  LIN,I  
Academia Sinica  Research and Specialist Staff Lih, Ko-Wei 
NTU Ph.D. student HSU,WEI-CHIAO 
NTNU Postdoctoral Research Fellow Yuan-Hsun Lo
NCU Associate Professor Feng-Nan Hwang
NSYSU Associate Professor May-Ru Chen
AU Assistant Professor KaiI-Cheng Hsu
TKU Associate Professor Zhishi Pan
M.S. student HSUEH,PO-YANG 
Academia Sinica  Research Assistants Hsieh, Shi Wei
NCKU Assistant Professor Yu-Chen Shu
SCU Professor Mao-Ting Chien
NCKU M.S. student CHEN,HSI-YU
Academia Sinica  Postdoctoral Research Fellow Liren Lin 
NCTS Postdoctoral Research Fellow KUAN,JU-LIN 
ISU Professor Hung-Tsai Huang
NCTU Professor WENG,CHIH-WEN 
NCKU Ph.D. student HSIEH,CHANG 
NTHU M.S. student HSU,KU 
NCKU Ph.D. student CHIU,YU-CHUN
NCKU M.S. student KE,KO,HSU-EN 
NTNU Professor HUANG,TSUNG-MING 
NCTU Ph.D. student LIN,FAN-HSUAN 
NTU Postdoctoral Research Fellow HUANG,CHIH-CHIANG 
NCKU M.S. student CHEN,I-YUN 
NTU Postdoctoral Research Fellow CHEN,CHIH-WEI 
NCKU Ph.D. student LU,TI-WEN 
NTHU Ph.D. student LAI,PIN-CHIH 
NTU M.S. student CHEN,PO-CHIEH 
NTCU M.S. student CHEN,KUEI-YU 
NCKU Ph.D. student CHANG,SHIH-CHIEH 
CYCU Professor KAO,HSIN-HSIN
NCKU Ph.D. student TSENG,PEI-YU
NCKU Ph.D. student LI,YA-TING
NCKU Assistant Professor LIEN,WEN-CHING
NCKU Ph.D. student HSIEH,TSUNG-CHUN 
Institute of Mathematics Academia sinica Postdoctoral Research Fellow HUANG,CHIEN-HAO 
NCKU Assistant Professor Liu, Yu-Yu
NCTU Associate Professor CHEN,KUAN-YU 
Institute of Mathematics Academia sinica Postdoctoral Li, Xiaoshan
NCU Professor Cheng-Hsiung Hsu
TKU Postdoctoral Research Fellow HSU,YU-FENG 
NCKU Ph.D. student TSAI,CHUNG-TING 
NCU Postdoctoral Research Fellow CHOU,SHIH-WEI 
NKUT Professor Yu, Zenn-Tsun
NCU Postdoctoral Research Fellow HUANG,PO-CHIH 
NCTU Postdoctoral Research Fellow HU,WEI-FAN
FCU Associate Professor Wei, Hsiu-Chuan
Hokkaido University Associate Professor Akira Sakai
NCTU Ph.D. student LAI,HUI-LING 
Institute of Mathematics Academia sinica postdoctoral researcher Ching-Hao Chang
NCKU Assistant Professor Kuo, Hung-Wen
NCTU Assistant Professor Te-Sheng Lin

NTHU

Ph.D. student

CHEN,CHIU-YUAN

NCTU

Professor

CHEN,CHIU-YUAN 

NCTU

Ph.D. student

YAO,HSIN-HAO

FCU

Assistant Professor

LIN,CHIEN-CHUNG

NCTU

Postdoctoral Research Fellow

LIU,CHING-SUNG

Attending

HE,HO,HUNG-CHI

NCTU

Postdoctoral Research Fellow

SU,WEI-SHUO

NCKU

Ph.D. student

CHANG,CHIA-JUNG

NCKU

Ph.D. student

WANG,KUAN-HSIANG

NCTU

Postdoctoral Research Fellow

CHANG,MING-CHI

NCTU

Assistant Professor

HSUEH,MING-CHENG

NTU

Ph.D. student

WANG,SHAO-HSUAN

ISU

Postdoctoral Research Fellow

HUANG,YU-PEI

NCTU

Assistant Professor

CHEN,TZU-HSUAN

FJU

Assistant Professor

LI,YUNG-TA

NTNU

Assistant Professor

LIN,YEN-CHI

Treasurer

HUANG,MING-YUEH

NTU

Professor

CHIANG,CHIN-TSANG

NCKU

Assistant Professor

Shu, Yu-Chen

NCTU

Ph.D. student

CHIANG,HSU-HSUAN

NTNU

Associate Professor

HSIEH,SHIH-FENG

NKNU

Ph.D. student

TU,CHIN-LIANG

NCYU

Ph.D. student

YANG,JHIH-SYONG

NCU

Postdoctoral Research Fellow

CHEN,CHIH-YU

NKNU

Ph.D. student

HSU,CHIH-HSIUNG

Institute of Mathematical Sciences, National Taiwan University

Associate Professor

Chun-Hsiung Hsia

Osaka Kyoiku University Japan

Professor

JochiI Shigeru

Institute of Mathematics Academia sinica

Postdoctoral Research Fellow

LIU,HSIAO-FAN

NCKU

Ph.D. student

TU,CHUN-TING

FCU

Assistant Professor

Chi-Tung Chang

CYCU

Associate Professor

SHIH,CHING-LIN

CYCU

Ph.D.

CHENG,KAI-JEN

NCU

Postdoctoral Research Fellow

Hsin-Yi Lee

FCU

Ph.D. student

LI,CHIA-JUNG

NCTU

Ph.D. student

CHANG,WEI-CHENG

NCTU

Ph.D. student

CHEN,KUAN-LIN

FCU

student

WU, SIAO-TING

NCU

Professor

Yau, MEI-LIN

NSYSU

Professor

LUO, CHUN-GUANG

CAFA

Assistant Professor

HONG, CHENG-HUEI

NTU

Assistant Research Fellow

LI, GUO-WEI

NTHU

M.S. student

LIN, YIN-JYUN

FJU

teacher

LIN, HONG-YAN

NDWU

Ph.D. student

JIANG, SHIH-ANG

NCKU

student

LIN, JYUN-YOU

NTHU

Ph.D. student

LAI, PIN-JHIH

NSYSU

Professor

DONG, LI-DA

NCTU

Assistant Professor

Daniel Spector

NCHU

Professor

SHIH, YIN-ZE

NKNU

Associate Professor

CHEN, JEN-YUAN

NCKU

student

GUO, ZIH-YANG

FCU

student

LI, SHU-JYUN

FCU

student

WU, JYUN-WEI

NCHU

M.S. student

HONG, ZIH-SIANG

NCHU

M.S. student

JHANG, FONG-SHAN

NCHU

M.S. student

HUANG, JIAN-SHUN

NKNU

Ph.D. student

DING, JIAN-TAI

UTaipei

Ph.D. student

LI, YUAN-SHUN

NCU

Professor

JHENG, BO-WUN

NCU

Professor

HUANG, YAN-JHANG

WTUC

Associate Professor

LI, SYUE-JHEN

NTHU

Professor

TSAI, DONG-HO

SCU

Associate Professor

CHEN, LI-JHEN

NCU

Professor

SYU, SHUN-JI

NTCU

Associate Professor

CHEN, JHONG-CHUAN

CYCU

Associate Professor

SHIH, CING-LIN

NTNU

student

LYU, JIN

NCTU

student

LIOU, JHONG-SYUAN

NTNU

Professor

CHEN, JIE-SHAN

NTU

Ph.D. student

SU, WEI-BO

NDHU

student

JHOU, JIN-HE

NDHU

student

CHEN, YING-JHEN

NUK

student

SYONG, SHU-CIAO

NCU

Ph.D student

SU, CHENG-FANG

NCU

Associate Professor

SYU, SHANG-YUAN

NTU

student

CHEN, JHIH-WEI

NTHU

Associate Professor

JHU, JIA-JIE

NCTU

student

LUO, SHIH-MING

NKNU

M.S. student

FONG, MU-MIN

NKNU

M.S. student

YANG, SHUN-SING

NCUT

Professor

LIOU, BO-HONG

NCU

Professor

CHEN, YI-LIANG

FCU

Professor

YE, GUANG-CING

NCTU

Professor

SYU, YUAN-CHUN

NCKU

student

CHEN, ZIH-YING

NCKU

student

WANG, YU-WUN

NTCU

Associate Professor

JHENG, BO-WUN

NCCU

Associate Professor

TSAI, YAN-LONG

FCU

Professor

HONG, ZIH-LUN

TIMS

Postdoc.

JHANG, JYUE-SIN

NDHU

student

WU, ZONG-LIN

NCTS

Postdoctoral Research Fellow

HUO, JHIH-GUANG

NDHU

student

LIAO, RUEI-SIAN

NTHU

Professor

HE, NAN-GUO

NKU

student

YANG, ZIH-SYUAN

ISU

Associate Professor

LUO, DA-CIN

NCKU

Professor

CHEN, SHOU-RUEI

NKU

student

LAI, JHIH-JIA

SCU

Associate Professor

YE, LI-NUO

Institute of Mathematics Academia sinica

Postdoctoral Research Fellow

LIN, JYUN-LIANG

CAFA

student

JIAN, BO-CHENG

CAFA

student

TONG, WEI-JHE

CAFA

student

JIANG, YAN-RU

CAFA

student

WU, MENG-CIAN

CAFA

student

YU, JHONG-YING

NCTU

student

PENG, YUAN-JING

TKU

Professor

GUO, JHONG-SHENG

NCTU

student

SYU, RUEI-MING

FCU

Associate Professor

LIN, CAI-YU

CAFA Assistant Professor HONG, CHENG-HUEI
NCTU student TSAI, WUN-YI
NDHU student LIOU, GU-CIAN
NTHU Professor CHEN, GUO-JHANG
NCCU Associate Professor JHUO, JIAN-HONG
NCTU Associate Professor LIN, WU-SYONG
NUTN Associate Professor YE, ZONG-SIN
NCU Assistant Professor HUANG, RONG-ZONG
PU Professor HUANG, GUO-CING
NKNU Associate Professor LAI, SIN-HAO
NCU Professor CHEN, JIAN-LONG
NTHU M.S. student LI, JI-SIANG
NCUT Assistant Professor HONG, GUO-JHIH
Providence University Associate Professor Chi-TienLin
NCUE Professor LIOU, CHENG-KAI
National Changhua University of Education retire professor Lai-Jiu Lin
NCTU M.S. student LI, MENG-SYUN
NCHU Associate Professor CHEN, KUN-CAN
NTU Professor LI, YING-YING
NCKU Assistant Professor SIAO, REN-JIE
NTHU Ph.D. student LI, WEI-DE
NCU Assistant Professor CHEN, JHENG-JIE
NTNU Associate Professor Jui-Tang Chen
NCKU Assistant Professor SHIH, SI-WEI
NCKU Assistant Professor LIN, YU-JHU
NUTN Assistant Professor HUANG, YIN-LIANG
NTHU M.S. student MOU, BO-CHENG
NCHU student CHEN, JYUN-AN
NCHU student JHANG, MING-FANG
NCKU Professor LIN, NIOU
CYCU Professor LIN, CIH-DE
NCKU student HONG, YI-LIN
NTHU Emeritus Professor LAI, HAN-CING
NCHU Assistant Professor CHEN, PENG-WUN
NUTN Assistant Professor WU, CHANG-HONG
NCKU student LIOU, SIAN-LUN
NCTU M.S. student LIN, YAN-TING
NCKU student LI, JIA-YING
NCKU student HUANG, YU-WEI
PU Associate Professor YU, RUEI-LIN
NCTU M.S. student GAO, JHIH-PENG
NCTU student YOU, JHEN-KUEI
NCTU student CHEN, JING-YI
NTUE Assistant Professor JHENG, YAN-SIOU
NTHU M.S. student SIAO, HONG-YU
NSYSU Professor LYU, ZONG-ZE
NCYU Associate Professor CHEN, SHENG-GUO